Helppoa.

Tee kotisivut tai verkkokauppa helposti itse - jopa kymmenessä minuutissa

Kokeile ilmaiseksi 2 viikon ajan

Sanasto

Internetistä ja kotisivuista puhuttaessa saattaa törmätä termeihin, kuten HTML, FTP ja domain , mutta niiden tunteminen ei välttämättä ole oleellista hyvien kotisivujen aikaansaamiseksi. Teknisiä termejä on paljon, mutta niitä ei kannata pelästyä. Kaikkea ei tarvitse tietää, mutta muutamien perustermien hallinnasta ei ole haittaakaan. Olemme keränneet tähän muutamia termejä, joiden tietämisestä voi olla sinulle apua.

Blogi

Sähköinen päiväkirja, jonka avulla joko yksi tai useampi henkilö voi kirjoittaa mielenkiintoisista aiheista ja ilmiöistä. Tekstin lisäksi blogissa voi olla myös kuvia, videoita tai ääntä.

Selain

Tietokoneohjelma, jolla katsotaan ja käytetään kotisivuja. Suosituimpia selaimia ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ja Safari.

HTML

Kuvauskieli, jonka avulla internetselain osaa näyttää kotisivut sellaisina, kuin ne meille normaalisti tietokoneen ruudulla näyttävät.

Verkkotunnus (Domain)

Osoite, jolla kotisivut löytyvät internetistä. Verkkotunnuksen avulla omille kotisivuilleen saa persoonallisen ja helposti muistettavan osoitteen. Eri mailla on omat maakohtaiset verkkotunnuspäätteensä, jonka lisäksi on kansalliset rajat ylittäviä, yleisessä käytössä olevia päätteitä kuten .com tai .net. Suomalaisten verkkotunnusten pääte on .fi.

IP-osoite

Jokaisella laitteella, joka on yhteydessä internetiin, on oma yksilöllinen numerosarja eli IP-osoite (esim. 192.168.125.35).

Nimipalvelin

Internetissä toimiva palvelin, joka muuttaa IP-osoitteen numerosarjan helpommin muistettavaksi tekstimuotoiseksi osoitteeksi (esim. 192.168.125.35 osoitteesta tulee www.kotisivukone.fi).

Chat

Reaaliaikaista keskustelua tietokoneen välityksellä. Keskustelua voidaan käydä joko verkkosivujen tai pikaviestinohjelman kautta.

Kävijä

Yksittäinen kotisivuilla vieraileva henkilö.

Sivulataus

Tarkoittaa kaikkia kävijän lataamia sivuja ja alasivuja. Käytännössä yksi kävijä lataa yhden sivuilla vierailunsa aikana useita sivuja, jotka kaikki lasketaan sivulatausmääriin.

Google Analytics

Kotisivujen kävijäseurantaan tarkoitettu ilmainen palvelu, joka antaa tietoja kotisivuston kävijäliikenteestä ja markkinoinnin tehokkuudesta.

Banneri/Display mainos

Verkossa paljon käytetty mainosmuoto. Bannereita on monia erikokoisia ja niitä klikkaamalla siirrytään mainostajan kotisivuille. Bannerit on usein animoituja.

Palvelin

Kotisivut sijaitsevat internetiin kytketyllä palvelimella. Suomalaiset kotisivut ovat yleensä Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Mitä pidemmällä maantieteellisesti palvelin käyttäjästä sijaitsee, sitä hitaammin kotisivut yleensä latautuvat tietokoneen ruudulle.

JPG/JPEG

Yleinen valokuvan tallennusmuoto, jota käytetään laajasti myös internetissä.

GIF

Internetissä yleinen kuvan tallennusmuoto. Gif-kuva voi olla myös läpinäkyvä tai animoitu (liikkuva). GIF eroaa JPG kuvista myös siinä, että GIF tukee vain 256 väriä, joten valokuvia ei kannata tallentaa GIF –muotoon.

PNG

Internetissä yleinen kuvan tallennusmuoto, joka mahdollistaa läpinäkyvyyden, mutta ei animointia.

Yläpalkkikuva

Usein kotisivujen yläosassa käytetty kuva, jossa tyypillisesti esillä yrityksen nimi ja logo.

Pikseli

Kokoa mittaava yksikkö. Esimerkiksi kuvan koko internetissä ilmoitetaan muodossa 300x250 pikseliä (leveys kertaa korkeus). Pikselistä käytetään lyhenteitä pix tai px. Kotisivukoneen yläpalkkikuvat ovat yleensä 900 pikseliä leveitä ja 200 pikseliä korkeita

Sosiaalinen media

Sosiaalista yhteydenpitoa netissä, jossa käyttäjä itse voi osallistua ja luoda palvelun sisältöä. Suosituimpia sosiaalisen median palveluita ovat tällä hetkellä mm. Facebook, Twitter ja Youtube.